preference capital

  1. tercihli sermaye payı (bir şirket sermayesinin tercihli hisselerden meydana gelen bölümü
  2. tercihli sermaye payı