prohibition

  1. Noun yasak, yasaklama, menetme, yasak etme.
  2. Noun içki yasağı.
    prohibition party: yeşilay cemiyeti, içki yasağı taraftarları cemiyeti.
  3. Noun yasak emri.
genel yasak
inşaat yasağı
konvertibilite yasağı
konvertibilite yasağı
ihraç yasağı
ihracat yasağı
bir yasağa aldırmamak Verb
ithal yasağı
yasak koymak Verb
inişi yasaklama
evlenme yasağı
üretim yasağı
yeniden ihraç yasağı
satış yasağı
kanuni yasak
kanuni yasak
kanunen yasak
limandan çıkış yasağı
emisyon yasağı
(US) yasaklar kanunu
yasak kanunu
yasak bildirisi
istihdam yasağı
ülkeye giriş yasağı Noun, International Law
ihracat yasağı
ithalat yasağı
faiz yasağı
işkence yasağı Noun, Rights-Freedoms
ticaret yasağı
gizli bilgileri açıklama yasağı Noun, Competition Law
çalışanlara ilişkin yasak Noun, Competition Law
gizli bilgileri kullanma yasağı Noun, Competition Law
yasak işareti
teslimat yasağı
satma yasağı
yasak taraftarları Noun
sarhoş edici içkilerin yapımını
taşınmasını ve ihracını yasaklayan 1919 tarihli Amerikan kanunu