prohibition

  1. İsim yasak, yasaklama, menetme, yasak etme.
  2. İsim içki yasağı.
    prohibition party: yeşilay cemiyeti, içki yasağı taraftarları cemiyeti.
  3. İsim yasak emri.
genel yasak
inşaat yasağı
konvertibilite yasağı
konvertibilite yasağı
ihraç yasağı
ihracat yasağı
bir yasağa aldırmamak Fiil
ithal yasağı
yasak koymak Fiil
inişi yasaklama
evlenme yasağı
üretim yasağı
yeniden ihraç yasağı
satış yasağı
kanuni yasak
kanuni yasak
kanunen yasak
limandan çıkış yasağı
emisyon yasağı
(US) yasaklar kanunu
yasak kanunu
yasak bildirisi
istihdam yasağı
ülkeye giriş yasağı İsim, Uluslararası Hukuk
ihracat yasağı
ithalat yasağı
faiz yasağı
işkence yasağı İsim, Hak ve Özgürlükler
ticaret yasağı
gizli bilgileri açıklama yasağı İsim, Rekabet Hukuku
çalışanlara ilişkin yasak İsim, Rekabet Hukuku
gizli bilgileri kullanma yasağı İsim, Rekabet Hukuku
yasak işareti
teslimat yasağı
satma yasağı
yasak taraftarları İsim
sarhoş edici içkilerin yapımını
taşınmasını ve ihracını yasaklayan 1919 tarihli Amerikan kanunu