pull (something) out of fire

  1. güçlüklere rağmen başarmak, (yapıncaya kadar) akla karayı seçmek.
    We just pulled the game out of the
    fire: Maçı güç bela kazandık.
    Pull one's chestnut out of the fire: paçayı kurtarmak, bir işten zararsız sıyrılmak.