pull for

  1. (a) birisi adına çabalamak, gayret sarfetmek, yardım etmek, desteklemek, (b) sadakatini/bağlılığını ilân etmek, biat etmek.
ilişkileri aracılığıyla mevki elde etmek Verb