put refy

  1. Verb tefessüh etmek
çürü(t)mek, kok(ut)mak, kokuş(tur)mak, boz(ul)mak, ayrış(tır)mak. Verb
kangrenleşmek, kangren olmak. Verb