recover after a business failure

  1. Verb bir iş başarısızlığından belini doğrultmak