scope

 1. Noun kapsam, çap, saha, faaliyet alanı.
  an investigation of wide scope: geniş kapsamlı/çaplı tahkikat.
 2. Noun fırsat, vesile, imkân, olanak.
  There's not much scope for selling coal in tropical countries.
 3. Noun serbestlik, genişlik, vüs'at.
  to give one's fancy full scope .
 4. Noun uzunluk, menzil.
  a scope of cable.
 5. Noun konu, mevzu, hedef, gaye, maksat.
  The scope of a scientific work. The politics of a country would
  be outside the scope of a book for tourists.
 6. Noun mikroskop, teleskop, periskop, osiloskop, radarskop.
yetkisi içinde hareket etmek Verb
kişinin yetkisi dışında
faaliyet alanını genişletmek Verb
iş inin kapsamına girmek Verb
işinin kapsamına girmek Verb
görev kapsamı dışında olmak Verb
kişinin kendi yetki sınırları dışına çıkması
geniş serbest hareket alanı
birinin yetki alanı dışına çıkmak Verb
millet çapında olmak Verb
birlikte üretme ekonomisi Noun, Economics
kapsam ekonomisi Noun, Competition Law
hareket serbestliği
kapsamlı
uygulama alanı Noun
tüfek dürbünü Noun, Military
“gözlem aygıtı, görme aleti” anlamı katar:
telescope, microscope.
-scopic: gözlem aygıtı
ile (görülen/incelenen vb.).
Prefix
geniş kapsamlı taahhüt
(acentenin) yetki kapsamı
bir anlaşmanın geçerlik alanı
bir kanunun kapsamı
önlemin kapsamı
bir patentin kapsamı
uygulama alanı Noun
denetimin kapsamı
işin kapsamı
takdir yetkisinin kapsamı
görevlerin kapsamı
görev alanı Noun
uygulama alanı Noun
sigortanın kapsamı
sigorta kapsamı
ruhsatın kapsamı
sigorta poliçesinin kapsamı
yetkinin kapsamı
konuşmaların kapsamı
ruhsatın kapsamı
analiz yapmak ya da çözüm bulmak Verb
zihninin ötesinde olmak Verb
normal görevler kapsamına girmek Verb
kanun kapsamına girmek Verb
kanunun kapsamı içine girmek Verb
kanuni kapsamı içinde olmak Verb
kapsamını genişletmek Verb
şümullendirmek Verb
birine tam yetki vermek Verb
tanımak Verb
cesaretlendirmek Verb
birine hareket serbestliği vermek Verb
bir sözleşmenin bağlayıcı niteliği Noun
... kapsamı dışında Adverb
bir maddenin kapsamını sınırlamak Verb
bir maddenin kapsamınr daraltmak Verb