1. İsim kapsam, çap, saha, faaliyet alanı.
  an investigation of wide scope: geniş kapsamlı/çaplı tahkikat.
 2. İsim fırsat, vesile, imkân, olanak.
  There's not much scope for selling coal in tropical countries.
 3. İsim serbestlik, genişlik, vüs'at.
  to give one's fancy full scope .
 4. İsim uzunluk, menzil.
  a scope of cable.
 5. İsim konu, mevzu, hedef, gaye, maksat.
  The scope of a scientific work. The politics of a country would
  be outside the scope of a book for tourists.
 6. İsim mikroskop, teleskop, periskop, osiloskop, radarskop.
yetkisi içinde hareket etmek Fiil
kişinin yetkisi dışında
faaliyet alanını genişletmek Fiil
iş inin kapsamına girmek Fiil
işinin kapsamına girmek Fiil
görev kapsamı dışında olmak Fiil
kişinin kendi yetki sınırları dışına çıkması
geniş serbest hareket alanı
birinin yetki alanı dışına çıkmak Fiil
millet çapında olmak Fiil
birlikte üretme ekonomisi İsim, Ekonomi
kapsam ekonomisi İsim, Rekabet Hukuku
hareket serbestliği
kapsamlı
uygulama alanı İsim
tüfek dürbünü İsim, Askerlik
“gözlem aygıtı, görme aleti” anlamı katar:
telescope, microscope.
-scopic: gözlem aygıtı
ile (görülen/incelenen vb.).
Ön Ek
geniş kapsamlı taahhüt
(acentenin) yetki kapsamı
bir anlaşmanın geçerlik alanı
bir kanunun kapsamı
önlemin kapsamı
bir patentin kapsamı
uygulama alanı İsim
denetimin kapsamı
işin kapsamı
takdir yetkisinin kapsamı
görevlerin kapsamı
görev alanı İsim
uygulama alanı İsim
sigortanın kapsamı
sigorta kapsamı
ruhsatın kapsamı
sigorta poliçesinin kapsamı
yetkinin kapsamı
konuşmaların kapsamı
ruhsatın kapsamı
analiz yapmak ya da çözüm bulmak Fiil
zihninin ötesinde olmak Fiil
normal görevler kapsamına girmek Fiil
kanun kapsamına girmek Fiil
kanunun kapsamı içine girmek Fiil
kanuni kapsamı içinde olmak Fiil
kapsamını genişletmek Fiil
şümullendirmek Fiil
birine tam yetki vermek Fiil
tanımak Fiil
cesaretlendirmek Fiil
birine hareket serbestliği vermek Fiil
bir sözleşmenin bağlayıcı niteliği İsim
... kapsamı dışında Zarf
bir maddenin kapsamını sınırlamak Fiil
bir maddenin kapsamınr daraltmak Fiil