significance level

  1. Noun, Statistics anlamlılık düzeyi, anlamlılık seviyesi