subordinate position

  1. aşağı mevki
  2. ast mevki
ast bir mevkide bulunmak Verb