the clock around

  1. Adverb gece gündüz, aralıksız, fasılasız, ara vermeden, durup dinlenmeden, daimî, sürekli olarak, mütemadiyen.

    The factory operated around-the-clock = the clock around = round-the-clock the clock until the order was finished.
bütün gün
yirmi dört saat
gece gündüz, aralıksız, fasılasız, durup dinlenmeden, vira, biteviye.
They're working round the clock
to keep the runways clear.