transmission

 1. Noun gönder(il)me, geçir(il)me, ilet(il)me, ulaştır(ıl)ma, transmisyon.
 2. Noun gönderilen/iletilen şey.
 3. Noun, Communication iletim, ulaşım, haber taşıyan elektrik işaretlerin telli/telsiz ortamlardan uzaklara gönderilmesi.
  transmission
  line: ulaşım/transmisyon hattı.
  transmission loss: ulaşım/transmisyon kaybı.
 4. Noun, Electronics güç iletimi, transmisyon, elektrik gücünün uzaklara nakli.
 5. Noun, Machines (a) güç aktarma, mekanik düzenlerle gücü bir yerden ötekine geçirme.
  transmission dynamometer:
  güçölçer, aktarılan mekanik gücü ölçen alet.
  transmission shaft: aktarma mili. (b) güç aktarma /hız düzeni, transmisyon.
  automatic transmission: otomatik hız düzeni, otomatik vites.
  four-speed transmission: dörtlü hız düzeni, dörtlü vites.
  transmission box: hız dişli kutusu, vites kutusu.
Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı (NACE kodu: 35.1) Noun, Trades-Professions
Elektrik enerjisinin iletimi (NACE kodu: 35.12) Noun, Trades-Professions
radyo yayınında kesilme
özdevingen aktarma: otomobilde hız oranı değişiminin motor yükü ve araç hızına bağlı olarak bir dişli
kutusu yolu ile kendi kendine yapılması.
automatic drive ile ayni anlama gelir.
Noun
TV-radyo vb yayını
veri gönderme
veri iletimi Information Technology
resim gönderme
filmin televizyonda oynatılması
bir filmin televizyonda oynatılması
ileri aktarılmak üzere
ısı geçmesi
kuşaklararası iletim Noun, Sociology
İzokronus gönderme
veri iletişiminde hem eşzamanlı hem de eşzamanlı olmayan gönderme biçimlerinin olanaklarına sahip olan bir gönderme düzeni
parasal aktarım
resmi yayınlama
resim yayınlama
güç iletme
kuvvet nakli
aynı aygıtla yayın yapma ve yayın alma gibi
karşılıklı yapılan yayın
teleprinter yayını
televizyon yayıncısı
transmisyon kayışı
vites kutusu
sürat dişli kutusu
nakliyatçılık
radyo ile yayın
transmisyon kablosu Noun
transmisyon kutusu
aktarma organı Noun, Transport
iletme emsali
aktarma emsali
transmisyon dişli düzeni
nakil hattı
isale hattı Noun, Construction
havai hat
transmisyon zayiatı
sürat dişli düzeni
aktarma mekanizması
talep intikali
bir telgrafın gönderilmesi
televizyon programı yayını
bir metnin çevrilmesi Noun
hastalığı yayma
evrakların devir ve teslimi
yük nakliyesi
para havalesi
hakların devri
(Br) bir ölünün hisse senetlerinin devri Noun
ölüm üzerine nakil
tahvil oranı Noun, Transport
kasnak halatı
transmisyon mili
vites sistemi
elektrik direği Noun, Energy-Resources
yüksek gerilim hattı kulesi Noun, Construction
kademesiz vites kutusu (KVK) Noun, Transport
veri gönderme sistemi (dizgisi
veri gönderme sistemi
elektrik iletim hatttı Noun
hidrolik vites kutusu
video vericisi
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Dair Ek Protokol Noun, International Law
Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Adli Yardım İçin Başvuruların İletilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law