vacancy loss

  1. (ev) kiracısız kalmaktan uğranılan zarar
kiracısız kalmaktan uğranılan zarar