wicked

  1. Adjective günahkâr, ahlâksız, sefih.
  2. Adjective kötü, fena, hayırsız.
    the wicked: kötü kişiler.
  3. Adjective kötücül, habis.
  4. Adjective bayağı, âdi, aşağılık.
  5. Adjective tehlikeli, zararlı, muzır.
  6. Adjective şeytansı.
  7. Adjective fevkalâde, çok ustaca, mahirane.