1. Sıfat günahkâr, ahlâksız, sefih.
  2. Sıfat kötü, fena, hayırsız.
    the wicked: kötü kişiler.
  3. Sıfat kötücül, habis.
  4. Sıfat bayağı, âdi, aşağılık.
  5. Sıfat tehlikeli, zararlı, muzır.
  6. Sıfat şeytansı.
  7. Sıfat fevkalâde, çok ustaca, mahirane.