1. wrist
  2. ankle
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Elle kolun birleştiği yer