1. wrist
  2. ankle

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Elle kolun birleştiği yer