1. köpek (kaba)
 2. dişi köpek.
 3. kancık, kahpe, orospu.
  She's a bitch: Orospunun biridir.
  son of a bitch
  : (bkz: son ) (4).
 4. (a) şikâyet, (b) zor ve hoşa gitmeyen şey.
  The test was a bitch: Sınav zor idi.
 5. şikâyet etmek, kusur/kabahat bulmak.
  He bitched about the service, then bitched about the bill:
  Önce servisten sonra faturadan (fiyatlardan) şikâyet etti.
 6. berbat etmek,
  (kaba) içine sıçmak, bombok etmek.
  He bitched the job completely: İşi berbat
  etti.
  She bitched up the whole business for us: İşi bombok etti.
it (argo)

sons of bitches,
kıs.:
s.o.b.
) argo-kaba) it oğlu it, kancık, piç oğlu piç, orospu dölü.
şikayet etmek Fiil
put, putlaştırılan tahripkâr yapıtlar.