1. Geçişli Fiil dışarıda bırakmak, hariç tutmak, kabul etmemek, dahil etmemek.
    Profesional players are excluded from thr competition.
  2. Geçişli Fiil istisna etmek, bertaraf etmek.
    exclude all possibility of doubt: hiçbir şüphe(ye yer/mahal) bırakmamak,
    her türlü şüpheyi bertaraf etmek.
    This excludes all possibility of doubt: Bu, hiçbir şüphe bırakmıyor.
  3. Geçişli Fiil yoksun bırakmak, mahrum etmek, engel olmak, menetmek, reddetmek.