1. Geçişli Fiil dışarıda bırakmak, hariç tutmak, kabul etmemek, dahil etmemek.
    Profesional players are excluded from thr competition.
  2. Geçişli Fiil istisna etmek, bertaraf etmek.
    exclude all possibility of doubt: hiçbir şüphe(ye yer/mahal) bırakmamak,
    her türlü şüpheyi bertaraf etmek.
    This excludes all possibility of doubt: Bu, hiçbir şüphe bırakmıyor.
  3. Geçişli Fiil yoksun bırakmak, mahrum etmek, engel olmak, menetmek, reddetmek.
yabancıları belli bazı mevkilere getirmemek Fiil
her türlü kuşku olasılığını bertaraf etmek Fiil
basını ve halkı kabul etmemek Fiil
şüpheyi bertaraf etmek Fiil
limana girişi yasaklamak Fiil
bir mirasın dışında bırakmak Fiil
mirasın dışında bırakmak Fiil
davayı düşmeye bırakmak Fiil
göçmenleri ülkeden çıkartmak Fiil
göçmenleri ülkeye sokmamak Fiil
göçmenleri memleketten çıkarmak Fiil
birini dernek üyeliğine kabul etmemek Fiil
birini üyelikten çıkarmak Fiil
kuşkuları bertaraf etmek Fiil
genel halkı dahil etmemek Fiil
halkı kabul etmemek Fiil
yersiz iddiaları hariç tutmak Fiil