1. biosphere
  2. earth
  3. black and dry land
  4. shore continent
  5. ground
  6. land
  7. black
black-and-white Bilgi Teknolojileri
buckwheat Bitki Türleri
the army İsim, Askerlik
ground forces İsim, Askerlik
land İsim, Coğrafya
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Yeryüzünün denizlerin ... kısmı, toprak
  2. Kömür renginde ... rengin adı