1. black
  2. land
  3. ground
  4. earth
  5. biosphere
  6. black and dry land
  7. shore continent
bryophyte İsim, Botanik
land breeze İsim, Çevre ve Ekoloji
black comedy İsim, Dil ve Edebiyat
black economy İsim, Ekonomi
black hole İsim, Fizik
black cumin İsim, Gıda ve Mutfak
shan İsim, Hayvan Türleri
dunlin İsim, Hayvan Türleri
blacklisting İsim, İletişim
land İsim, Coğrafya
black-and-white Bilgi Teknolojileri
buckwheat Bitki Türleri
the army İsim, Askerlik
ground forces İsim, Askerlik

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Yeryüzünün denizlerin ... kısmı, toprak
  2. Kömür renginde ... rengin adı