1. Geçişli Fiil yeniden donatmak, (uçak/otomobil vb. ne) yeni geliştirilmiş parçalar takmak, yenilemek, eski bir cihazı
    yeni parçalar takarak modernleştirmek.
  2. İsim yeniden donatılan/ yenilenen makine/cihaz vb.