european convention on recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of children

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza
    Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi