1. İsim İngilizce alfabenin 15'inci harfi.
  2. İsim O sesi.
  3. İsim O şeklinde şey.
  4. İsim, Matematik sıfır.
  5. İsim, Kimya oksijen.
  6. İsim, Elektrik-Elektronik Ohm.
A/O
= account of.
I/O
G/Ç Bilgi Teknolojileri
I/O
Giriş/Çıkış Bilgi Teknolojileri
o/a
= on or about.
oo-
şeklinde de yazılır. “yumurta”:
ör.: oology, oogonium.
oo-
“yumurta”. Ön Ek
V.O
. = very old (viski ve konyak için kullanılır).
w/o
without.
(Askerî Postahane).
izinsiz görevden ayrılan kimse.
asker kaçağı.
okul kaçağı.
saat beşte
saat birde
dinî/vicdanî inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmeti yapmayı reddeden.
yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için sorumluluk sigortası İsim
beş çayı
saat beş çayı
hafif ikindi yemeği
küçük küçük parçalar halinde
(US) içi oyulmuş ve bir yanına insan yüzü şekli verilmiş balkabağı
gemici nuru
= knockout.
devletler hukuku
uluslararası hukuk
uluslararası özel hukuk
deli gibi
mail order.
medical officer.
money order.
O
Ey! Ya! (Resmî hitapta veya Tanrıya yalvarışta kullanılır)
O Turkish Youth!: Ey Türk Gençliği!

O Lord! Ya İlâhi! Ey Ulu Tanrı!
Ünlem
O
hayret ve şaşkınlık ifade eder:
O dear! NOT: Ünlem olarak
O yerine bazen
Oh
kullanılırsa da doğrudan doğruya hitapta genellikle kabul edilen şekil
O dur.
O daima büyük harfle yazılır ve hemen arkasından ünlem işareti konmaz.
Oh ise yalnız tümce başında iken büyük harfle yazılır ve hemen arkasından ünlem işareti veya virgül konur:
Oh! How could you?
Ünlem
O
oksijen İsim, Kimya
o'
bazı isimlerin başına gelen edat,
o'clock gibi. Edat
O'
“oğlu”: bazı İrlandalı şahıs adlarının başına gelir:
O'Brian, O'Connor gibi. Ön Ek
Allah Allah
Hey gidi günler hey! Ne günlere kaldık! Nerede o eski günler, eski âdetler!
O.
Ocean.
O.
octavo.
O.
October.
O.
Ohio.
O.
Old.
O.
Ontario.
O.
Oregon.
zikredilen eserde.
Latince: opere citato.
Doctor of Optometry.
(reçetelerde) sağ göz.
outside diameter.
overdraft/overdrawn.
= omissions excepted.
Old English.
omissions excepted Ticaret
. = Old French.
tamam, doğru, iyi, geçerli, makbul, şayanı kabul, uygun, münasip, yolunda, peki, pek âlâ.
O.K., I'll
get it for you: Peki, onu sana alırım.
Everything is O.K.: Her şey yolunda.
The new schedule is O.K.: Yeni program uygundur.
That car goes O.K. now: O araba şimdi iyi işliyor.
onaylamak, tasdik etmek, “peki” demek, uygun/münasip/doğru bulmak.
izin, müsaade, onay, rıza, muvafakat, kabul, tasdik.
peki! olur! oldu! hayhay! kabul! tamam! Ünlem
(
owner's risk) zarar/ziyan sahibine ait. Ticaret
(reçetelerde) sol göz.
Old School/Old Series/Old Style.
ordinary seaman
= Old Testament.
saat (günün saatini/zamanını belirtir).
What time is it? It's 9 o'clock. Zarf
yön/doğrultu belirtmekte açı yerine kullanılır. Gözlemcinin bakış yönü 12 farzedilir.
Enemy aircraft
were approachin at 6 o'clock. NOT:
o'clock sözcüğü tam saatleri ifadede kullanılır. Saatle beraber dakika söylenirken kullanılmaz:
5 o'clock: saat 5 (tam).
half past 5: saat 5 buçuk.
10 past 8: sekizi on geçiyor.
Zarf
over
petty officer.
postal order.
post office.
devletler kamu hukuku
uluslararası posta cevap kuponu
uluslararası sorumluluk
uluslararası kara taşıt trafik işaretleri İsim
uluslararası kara trafiği
Uluslararası Sağlık Kuralları İsim
uluslararası menkul değerler İsim
uluslararası yerleşme
Uluslararası Gemicilik Federasyonu
uluslararası durum
(US) uluslararası standartlar İsim
(US) uluslararası işlem gören menkul değerler İsim
İskoç beresi
devletler hukuku tahtında
War Office.
warrant officer.
anything but
the same amount
as much
as much again
evidently Zarf
apparently Zarf
Apparently, ... Zarf
that's that
Who is it?
That's not the point.
What's stopping you?
the good old times İsim
o
he
o
the
o
it
o
those
o
that
o
she
o
oh
O
ozone
eighteenth letter of the Turkish alphabet
thus far Zarf
to improvise Fiil
words to that effect İsim
advertisement analysis
like anything
... of that ilk
thereabouts
That's one way to look at it.
hicksian demand function
there
then
at that time
cheap at the price
ever after
from that day on
thus far Zarf
around the same time Zarf
under the circumstances
if that is so Zarf
therefore
in that case Zarf
then
there
therein
don't get mixed up in it
just as … Zarf
It's that simple. Cümle
not as … as all that Sıfat
not all that … Sıfat
Don't sweat over it.
insomuch as that)
to such a degree that … İsim
to such an extent that … İsim
insomuch as … İsim
to such extent that … İsim
insomuch that … İsim
That's it?
Is that all? Cümle
to let it go at that Fiil
to leave at that Fiil
to let it go at that Fiil
that's water under the bridge
therein
about that
that's water under the bridge
anything but
there
(Lat.) sine qua non
causa sine qua non
surrounding circumstances İsim
thereabouts
as far as he is concerned
thereby
to end up that way Fiil
in that case Zarf
if that is so Zarf
thus far Zarf
around the same time Zarf
special to that country
then
in that case Zarf
if that is so Zarf
therein
thence
thither
to ostracize Fiil
thereby
thither
if that is so Zarf
then
in that case Zarf
thenceforth
ö
nineteenth letter of the Turkish alphabet
Very well.
Fair enough.
reportedly Zarf
either

o
Latin asıllı ... sekizinci harfi
o
Tekil üçüncü şahsı gösterir
o
Oksijen elementinin simgesi
o
Başına getirildiği ... anlamı kuvvetlendirir
ö
Mîde bulandırıcı, ... karşısında kullanılır
ö
Latin asıllı ... dokuzuncu harfi