act under pressure

  1. Fiil baskı altında hareket etmek
  2. Fiil tazyik altında hareket etmek