1. Fiil, Dil ve Edebiyat (metnin kenarına) şerh düşmek