gönlüne göre, tam istediği gibi.
He is a person after my heart: Tam gönlüme göre/istediğim gibi birisidir.
parasını idare etmek Fiil
kendi menfaatlerini korumak Fiil
sökün etmek Fiil
izinden sonra yeniden işe dönmek Fiil
kendi çıkarına bakmak.
birer birer, birbiri ardından/ardınca, birbiri peşinden.
bir piknikten sonra atılan çöpleri toplamak Fiil