1. İsim attraction
  2. charm
  3. Reklamcılık human appeal

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Alım, çekicilik, câzibe