1. Sıfat iki anlamlı, birçok anlamlara gelen, çeşitli yorumlara/yanlış anlaşılmaya müsait, çok anlamlı, lâstikli.

  an ambiguous answer.
 2. Sıfat müphem, anlaşılmaz.
  a rock of ambiguous character: yapısı anlaşılmaz bir kaya.
 3. Sıfat belirsiz, müphem, şüpheli, çapraşık, gayrıvâzıh, sarahatten uzak.
  an ambiguous future: belirsiz
  bir istikbal.
  an ambiguous shape: müphem/belirsiz bir şekil.
 4. Sıfat andırışmalı.
sonucu belirsiz çatışma
belirsiz ifade
muğlak dil
saydam olmayan politika
karmaşık üslup