arbitration

  1. İsim hakemlik, hakem usulü, hakeme başvurma, hakem kararıyla halletme.
  2. İsim (Devletler hukukunda) milletlerarası anlaşmazlıkları adlî yöntemle çözümleme.
hakem kararı İsim, Hukuk
tahkim mahkemesi, hakemlik mahkemesi İsim, Uluslararası Hukuk
Tahkim Kurulu İsim, Hukuk
hakem İsim, Hukuk
İstanbul Tahkim Merkezi İsim, Tahkim
hakem kararına uymak Fiil
hakemlik sözleşmesi
hakem kararıyla verilen meblağ
hakeme başvurmak Fiil
tahkime başvurmak Fiil
tahkime başvuru
hakeme başvuru
hakem kurulu
tahkimname
tahkim yoluyla
hakem usulü
ticari tahkim
ticari ihtilafların hakem yoluyla halli
ticari anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözümü
ticari anlaşmazlıkların hakem yolu ile çözümlenmesi
ticari anlaşmazlıklarda hakemlik
mükerrer tahkim
hakem yoluyla uzlaşmaya gitmek Fiil
bir uyuşmazlığın hakem yolu ile çözümlenmesinin kanun tarafından zorunlu kılınması
cebri tahkim
zorunlu tahkim Tahkim
zorunlu ya da kanuni tahkim
hakemlik sözleşmesi
tahkim gideri
tahkim masrafları İsim
hakem mahkemesi
ülkelerin seçtikleri hakemlerin kurdukları mahkeme
Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi
hakeme intikal ettirilebilecek anlaşmazlık
hakemlik yapma görevi
hakemlik yapma görevi
hükmü hakem kararına dayandırmak Fiil
hakem kuruluna başvurmak Fiil
tahkim yolu ile lisans verilmesi
şikâyetlerin hakem kurulunda incelenmesi
taraflar arasında çıkacak anlaşmalığı çözmek için hakeme başvurmak Fiil
tahkime gitmek Fiil
hakeme başvurmak Fiil
dolaylı arbitraj
sanayii anlaşmazlıklarını uzlaştırma hakem kurulu
sanayi tahkimi
sanayi anlaşmazlıklarını uzlaştırma hakem kurulu
uluslararası tahkim
işveren-işçi anlaşmazlıklarına yönelik tahkim İsim
geçerli yasalar ve tahkim
bir meselenin çözümünü hakeme bırakmak Fiil
tahkim bildirimi İsim, Tahkim
Daimi Hakem Heyeti
tahkim yeri
tahkim usulü
tahkim şartları İsim
bir ihtilafı hakem kuruluna havale etmek Fiil
bir ihtilafı hakeme havale etmek
bir uyuşmazlığı hakeme havale etmek Fiil
gelecekteki anlaşmazlıkları münhasıran İngiliz hakemlerine havale etmek Fiil
kira ücretini hakeme tevdi etmek Fiil
bir anlaşmazlığı hakem heyetine götürmek Fiil
bir ihtilafın hakem kuruluna havalesi
hakeme havale
hakeme müracaat etmek Fiil
hakeme başvurmak Fiil
uzlaşma ve hakemlik kuralları İsim
uyuşmazlığı hakem yoluyla çözümlemek Fiil
hakem yoluyla çözümlemek Fiil
hakem yoluyla çözmek Fiil
hakem yoluyla halletmek Fiil
hakem yoluyla halletme
bir sorunun hakem kuruluna havalesi
hakem kuruluna verme
hakem kuruluna havale etmek Fiil
hakeme havale etmek Fiil
tahkim sistemi
tahkim sistemi
taraflar arasında çıkacak uyuşmazlığı çözümlemek için son çare olarak hakeme başvurma
son çare olarak hakeme başvurma
hakeme başvurmak.
Board of arbitration: Hakem kurulu.
arbitration bond: hakem teminatı,
her iki tarafın hakem kararını tanıyacaklarına dair verdikleri teminat.
arbitration of exchange: kur farkından yararlanmak için aynı dövizi birkaç borsada aynı anda alıp satma.
ticari tahkim
tahkim antlaşması
gönüllü tahkim
ihtiyari tahkim Tahkim
iş uyuşmazlığının tarafların rızasıyla hakem tarafından çözümlenmesi
iş uyuşmazlığının tarafların rızasıyla hakem tarafından çözümü
isteğe bağlı hakemlik İsim, Hukuk
ücret konusunda hakeme başvurma
ücret konusunda hakema başvurma
ücret ihtilafında tahkim
(Br) tahkim kanunu
anlaşmazlığı çözümleme bürosu İsim
tahkimnamesi
hakem muahedesi İsim
hakemlik sözleşmesi İsim, Hukuk
tahkimname İsim, Hukuk
hakem kararı.
numune çubuk: metalürji fırınında elde edilen dökme demirden alınan numune.
uzlaştırma kurulu (US)
(US) hakem kurulu
hakem kurulu (US)
uzlaştırma kurulu kararı İsim, Hukuk
hakem kurulu kararı İsim, Hukuk
tahkim senedi
hakem ücreti
arbitraj masrafları
tahkim masrafları
tahkim hükmü, tahkim şartı, tahkim klozu
arbitraj klozu
hakem yoluyla uzlaşma maddesi İsim
anlaşmazlık durumunda hakeme başvurulacağına dair sözleşmedeki şart
tahkim şartı
hakem heyeti
hakem kurulu
hakem heyeti
tahkim komitesi
hakem kurulu
tüketici sorunları hakem heyeti
tahkim şartı
hakem heyeti
hakem mahkemesi
ticari anlaşmazlıklar için hakem mahkemesi
ticari anlaşmazlıklara bakan hakem mahkemesi
hakem ücreti
tahkim masrafları İsim
hakem heyeti
uzlaştırma kuruluşları İsim
tahkim kanunu
hakem liğe ilişkin mevzuat
tahkim organı
bir şahsın yabancı bir ülkede borcunu üçüncü ülkenin parasıyla ödemesi İsim
döviz kurları arbitrajı
borsa muamelesi
hakem kurulu
tahkim usulü
ihtilaflı işten çıkarmalara ait tahkim usulü
tahkim usulü
tahkim muamelesi
tahkim muamelesi
tahkim usulü
tahkim kuralları İsim, Hukuk
tahkim hizmeti
hakem ile çözme
tahkim kuralı
tahkim antlaşması
hakem mahkemesi
tahkim kurulu
tahkim heyeti
anlaşmazlıkların çözümlenmesinde hakeme başvurmayı teşvik için 1926'da kurulmuş kamu yararına çalışan özel kuruluş
tahkim kurulu kararı
tahkim klozuna uymamak Fiil
(Br) Merkezi Hakem Kurulu
merkezi hakem kurulu
sözleşmede anlaşmazlık halinde hakeme başvurulacağı şartı
tahkim kurulu kararı
iç hakem sözleşmesi
(Br) Sınai Hakem Kurulu
(Br) işverenle işçi sendikalarının sorunlarını çözümleyen mahkeme