arbitration

  1. Noun hakemlik, hakem usulü, hakeme başvurma, hakem kararıyla halletme.
  2. Noun (Devletler hukukunda) milletlerarası anlaşmazlıkları adlî yöntemle çözümleme.
hakem kararı Noun, Law
tahkim mahkemesi, hakemlik mahkemesi Noun, International Law
Tahkim Kurulu Noun, Law
hakem Noun, Law
İstanbul Tahkim Merkezi Noun, Arbitration
hakem kararına uymak Verb
hakemlik sözleşmesi
hakem kararıyla verilen meblağ
hakeme başvurmak Verb
tahkime başvurmak Verb
tahkime başvuru
hakeme başvuru
hakem kurulu
tahkimname
tahkim yoluyla
hakem usulü
ticari tahkim
ticari ihtilafların hakem yoluyla halli
ticari anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözümü
ticari anlaşmazlıkların hakem yolu ile çözümlenmesi
ticari anlaşmazlıklarda hakemlik
mükerrer tahkim
hakem yoluyla uzlaşmaya gitmek Verb
bir uyuşmazlığın hakem yolu ile çözümlenmesinin kanun tarafından zorunlu kılınması
cebri tahkim
zorunlu tahkim Arbitration
zorunlu ya da kanuni tahkim
hakemlik sözleşmesi
tahkim gideri
tahkim masrafları Noun
hakem mahkemesi
ülkelerin seçtikleri hakemlerin kurdukları mahkeme
Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi
hakeme intikal ettirilebilecek anlaşmazlık
hakemlik yapma görevi
hakemlik yapma görevi
hükmü hakem kararına dayandırmak Verb
hakem kuruluna başvurmak Verb
tahkim yolu ile lisans verilmesi
şikâyetlerin hakem kurulunda incelenmesi
taraflar arasında çıkacak anlaşmalığı çözmek için hakeme başvurmak Verb
tahkime gitmek Verb
hakeme başvurmak Verb
dolaylı arbitraj
sanayii anlaşmazlıklarını uzlaştırma hakem kurulu
sanayi tahkimi
sanayi anlaşmazlıklarını uzlaştırma hakem kurulu
uluslararası tahkim
işveren-işçi anlaşmazlıklarına yönelik tahkim Noun
geçerli yasalar ve tahkim
bir meselenin çözümünü hakeme bırakmak Verb
tahkim bildirimi Noun, Arbitration
Daimi Hakem Heyeti
tahkim yeri
tahkim usulü
tahkim şartları Noun
bir ihtilafı hakem kuruluna havale etmek Verb
bir ihtilafı hakeme havale etmek
bir uyuşmazlığı hakeme havale etmek Verb
gelecekteki anlaşmazlıkları münhasıran İngiliz hakemlerine havale etmek Verb
kira ücretini hakeme tevdi etmek Verb
bir anlaşmazlığı hakem heyetine götürmek Verb
bir ihtilafın hakem kuruluna havalesi
hakeme havale
hakeme müracaat etmek Verb
hakeme başvurmak Verb
uzlaşma ve hakemlik kuralları Noun
uyuşmazlığı hakem yoluyla çözümlemek Verb
hakem yoluyla çözümlemek Verb
hakem yoluyla çözmek Verb
hakem yoluyla halletmek Verb
hakem yoluyla halletme
bir sorunun hakem kuruluna havalesi
hakem kuruluna verme
hakem kuruluna havale etmek Verb
hakeme havale etmek Verb
tahkim sistemi
tahkim sistemi
taraflar arasında çıkacak uyuşmazlığı çözümlemek için son çare olarak hakeme başvurma
son çare olarak hakeme başvurma
hakeme başvurmak.
Board of arbitration: Hakem kurulu.
arbitration bond: hakem teminatı,
her iki tarafın hakem kararını tanıyacaklarına dair verdikleri teminat.
arbitration of exchange: kur farkından yararlanmak için aynı dövizi birkaç borsada aynı anda alıp satma.
ticari tahkim
tahkim antlaşması
gönüllü tahkim
ihtiyari tahkim Arbitration
iş uyuşmazlığının tarafların rızasıyla hakem tarafından çözümlenmesi
iş uyuşmazlığının tarafların rızasıyla hakem tarafından çözümü
isteğe bağlı hakemlik Noun, Law
ücret konusunda hakeme başvurma
ücret konusunda hakema başvurma
ücret ihtilafında tahkim
(Br) tahkim kanunu
anlaşmazlığı çözümleme bürosu Noun
tahkimnamesi
hakem muahedesi Noun
hakemlik sözleşmesi Noun, Law
tahkimname Noun, Law
hakem kararı.
numune çubuk: metalürji fırınında elde edilen dökme demirden alınan numune.
uzlaştırma kurulu (US)
(US) hakem kurulu
hakem kurulu (US)
uzlaştırma kurulu kararı Noun, Law
hakem kurulu kararı Noun, Law
tahkim senedi
hakem ücreti
arbitraj masrafları
tahkim masrafları
tahkim hükmü, tahkim şartı, tahkim klozu
arbitraj klozu
hakem yoluyla uzlaşma maddesi Noun
anlaşmazlık durumunda hakeme başvurulacağına dair sözleşmedeki şart
tahkim şartı
hakem heyeti
hakem kurulu
hakem heyeti
tahkim komitesi
hakem kurulu
tüketici sorunları hakem heyeti
tahkim şartı
hakem heyeti
hakem mahkemesi
ticari anlaşmazlıklar için hakem mahkemesi
ticari anlaşmazlıklara bakan hakem mahkemesi
hakem ücreti
tahkim masrafları Noun
hakem heyeti
uzlaştırma kuruluşları Noun
tahkim kanunu
hakem liğe ilişkin mevzuat
tahkim organı
bir şahsın yabancı bir ülkede borcunu üçüncü ülkenin parasıyla ödemesi Noun
döviz kurları arbitrajı
borsa muamelesi
hakem kurulu
tahkim usulü
ihtilaflı işten çıkarmalara ait tahkim usulü
tahkim usulü
tahkim muamelesi
tahkim muamelesi
tahkim usulü
tahkim kuralları Noun, Law
tahkim hizmeti
hakem ile çözme
tahkim kuralı
tahkim antlaşması
hakem mahkemesi
tahkim kurulu
tahkim heyeti
anlaşmazlıkların çözümlenmesinde hakeme başvurmayı teşvik için 1926'da kurulmuş kamu yararına çalışan özel kuruluş
tahkim kurulu kararı
tahkim klozuna uymamak Verb
(Br) Merkezi Hakem Kurulu
merkezi hakem kurulu
sözleşmede anlaşmazlık halinde hakeme başvurulacağı şartı
tahkim kurulu kararı
iç hakem sözleşmesi
(Br) Sınai Hakem Kurulu
(Br) işverenle işçi sendikalarının sorunlarını çözümleyen mahkeme