ask for someone's opinion

  1. Fiil birinin fikrini sormak
  2. Fiil birinin fikrini almak
  3. Fiil birinin ne düşündüğünü sormak