at cross purposes

  1. aykırı/zıt maksatlarla, birbirinin maksadına aykırı.
(birbirini) yanlış anlayarak, uyuşmazlıkla, anlaştık zannedip anlaşamayarak, birbirine karşıt niyet ve
maksatlarla.
be at cross-purposes: anlaşamamak, uyuşamamak, (birbirini) yanlış anlamak, karşıdakinin zıddına gitmek/davranmak.