1. moustache
  2. tash
  3. mustache
to snigger Fiil
to laugh up one's sleeve Fiil
to grow a moustache Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Üst dudakla ... çıkan kıllar