bağımlı değişken

  1. İsim, Psikoloji dependent variable