be a reflex of public opinion

  1. Fiil kamuoyunun yansıtıcısı olmak
  2. Fiil kamuoyuna yansımak