be in conflict with sb

  1. Fiil biriyle çatışma durumunda olmak
  2. Fiil biriyle ihtilaf halinde olmak