1. alive

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hayatta, canlı, sağ, diri