bir konuda tavrını belirlemek

  1. Fiil to define one's attitude