bir tehlikeye karşı tedbir almak

  1. Fiil to provide against a danger