birinin yanında olmak

  1. Fiil to be on sb's side
  2. Fiil to side with someone
  3. Fiil to stick by someone