birinin yanında olmak

  1. Fiil to be on sb's side
  2. Fiil to side with someone
  3. Fiil to stick by someone
to stick by someone through thick and thin Fiil