1. Sıfat güvençli, güvenilir, kıymetli, değerli, önder, önde/başta gelen.
    blue-chip stock = blue-chip shares:
    kıymetli/güvenilir hisse senedi.
    a group of blue-chip scientists: önde gelen bilginler grubu.
(Pokerde en kıymetli olan) mavi fiş. İsim
sağlam bir şirketin hisse senedi. İsim
yedekte tutulan kıymetli mülk. İsim
koz.
The airfield was a blue chip in the struggle for the military supremacy. İsim