bonded factory

  1. üretim süresince kullanılan gümrüğe tabi malları saklamak ve işlemek için hükümetçe ruhsatlı fabrika
  2. gümrük gözetiminde üretim yapılan fabrika