1. İsim ganimet.
  2. İsim yağma, çapul, talan.
  3. İsim kâr, kazanç.
birine karşı sahte tavır takınmak Fiil