1. İsim âdi, pespaye, görgüsüz, terbiyesiz, cibilliyetsiz kimse.
bağlı olduğu limandan sefere çıkan gemi