1. İsim, Tıp ve Sağlık neck collar

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Süs için ... işli kumaş