break an item of news

  1. Fiil (US) bir haber açıklamak
  2. Fiil bir haber açıklamak
  3. Fiil haber açıklamak