capital issues

  1. bedelsiz hisse senedi (birikmiş kâr ve ihtiyatların hisse senetlerine çevrilmesiyle çıkarılan ve şirketin
    mevcut hissedarlarına şirketteki payları ile
  2. tedavüle çıkarabilme