cash in hand

kasa da parası olmak Fiil
kasadaki ve bankadaki nakit