1. Fiil ışık düşürmek
  2. Fiil ışık vurmasını sağlamak
birşeyin anlaşılmasını sağlamak Fiil
birşeyi aydınlatmak Fiil
birşeyi açıklığa kavuşturmak Fiil
birşeyi açıklığa kavuşturmak Fiil
birşeyin anlaşılmasını sağlamak Fiil
birşeyi aydınlatmak Fiil
bir şey üzerinde kuşku uyandırmak Fiil
bir şeye yeni bir ışık tutmak Fiil