1. executioner
  2. hangman
  3. deathman
  4. headsman
  5. jack ketch

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Îdam hükmünü ... görevli kimse